'Hoe leef ik mijn wens?' is geschreven door Bianca Blom. Al jaren voelde zij dat het anders kan in het onderwijs. Haar wens is om jongeren meer de kans te geven om te ontdekken hoe ze in hun kracht kunnen staan. Ze gelooft dat ieder mens over zijn eigen wijsheid bezit en zij begeleidt daarin mensen om deze wijsheid tot leven te brengen.

Uitgever: Knapzakcoach
Ontwerp: YKSI TOISTA
Lettertypen: Megalopolis Extra en Minion Pro.
ISBN: 9789081660815

Eerste Druk 2011
© 2011 Bianca Blom
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.